Zoo - Ready for the Future: Balanced scorecard in Zoo Copenhagen

Charlotte Christensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

På grund af stigende krav til omkostningseffektivisering og professionalisering fra Zoos bestyrelse,ønsker direktionen i Zoo at udarbejde strategier, som kan medføre opfyldelse af bestyrelsens stigendekrav. Direktionen har udarbejdet en mission og en vision for Zoo, og er i den forbindelseopmærksomme på, at opnåelse af disse, kræver en indsats fra hele organisationen, og ikke kun fradirektionen. Direktionen ønsker derfor at finde en model til implementering af strategierne på en måde,så alle medarbejdere får kendskab og forståelse for strategierne, og på denne måde kan arbejdemålrettet mod, at nå målene i visionen. Gennem deltagelse i forskellige erfa-grupper indenfor ledelseog økonomi, har direktionen hørt om mange og gode erfaringer med strategiimplementering gennemBalanced Scorecard. Direktionen ønsker derfor, at undersøge om bestyrelsen stigende krav kanrealiseres gennem strategi-implementeringsværktøjet Balanced Scorecard.Med udgangspunkt i dette ønske, vil følgende spørgsmål blive forsøgt besvaret:• For hvilke områder i Zoo, er der behov for udarbejdelse af strategier, og hvordan kanstrategierne formuleres?• Kan Balanced Scorecard være en hjælp til implementering af Zoos strategier, så allemedarbejdere i organisationen opnår forståelse heraf og handling på denne baggrund?• Hvordan kan en Balanced Scorecard model for Zoo se ud?• Kan modellen bidrage til opnåelse af Zoos mission og vision?• Kan modellen bidrage til opfyldelse af bestyrelsens stigende krav?

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages92
SupervisorsMichael Andersen