Who Affects Whom? An Agenda Setting Analysis of the News Media and Politicians’ Social Media Intermedia Agenda Setting Effects During the 2015 European Election

Anne-Sophie Lindvold

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne afhandling er at undersøge, hvilken indflydelse og påvirkning nyheds mediet og de sociale medier har på hinanden i udviklingen af en specifik nyhed.
Specialet tager udgangspunkt i agenda setting teorien, som er baseret på opfattelsen af at nyhedsmedierne har en indflydelse på offentlighedens opfattelse af, hvad der udgør de vigtigste nyheder i en given periode. Dette vil blive sat i relation til, hvordan politikerne vælger at prioritere specifikke nyheder via posts og tweets på deres social medier.
Til at belyse dette forhold tager afhandlingen udgangspunkt i en case study, der omhandler nyhedsmedierne og de sociale mediers dækning af det danske EU-valg i 2015. Her vil specialet søge at redegøre for de to medieplatformes prioriteringer af nyheder for valget i forhold til valg af emner og aktører samt de evalueringer, der bliver lavet om disse.
Ydermere bestræber afhandlingen sig på at belyse, hvordan intermedia agenda setting teorien kan forklare det eventuelle samspil, der eksisterer mellem nyhedsmediet og de sociale medier.
Undersøgelsen af ovennævnte er udfærdiget via en indholdsanalyse af de førnævnte medier, som derved kvantitativt vil vise sammenhængen mellem nyhedsmedierne og de sociale mediers dækning af EU-valget i forhold til de vigtigste emner og aktører. Ligeså vil et udpluk af disse data blive analyseret kvalitativt ved hjælp af en tekstanalyse, der vil bidrage til at belyse de forskellige evalueringer og aspekter som nyhedsmedierne og de sociale medier danner under valget.
Udfaldet af denne undersøgelse af nyhedsmedierne og politikkernes social medier prioriteringer i deres kommunikation af valget, vil komme med forslag til hvad resultatet kunne antyde omkring politikkernes social medier og nyhedsmediernes påvirkning af hinanden. Da analysen fandt ligheder i politikkerne og nyhedsmediernes måde at belyse og evaluere emner og aktører under valget, kunne dette antyde at nyhedsmedierne og politikkernes social media til en vis grad var påvirket af hinandens prioriteringer af emner og aktører under EU-valget. Dermed kan undersøgelsen være med til at præsentere en ide om, hvordan medier og politikkere påvirker hinanden og dermed politikkernes og nyhedsmediernes agenda setting.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages110
SupervisorsAnne Vestergaard