What Attracts People to Apply for Jobs in Startup Companies? A Person-entrepreneurship Fit Perspective

Lisa Marie Skuggen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Fokus for denne oppgaven er å undersøke hva som tiltrekker mennesker til å søke jobb i startup bedrifter, og om personlighet påvirker hva som tiltrekker dem. Ved denne oppgaven ønsker jeg å belyse to mangler i litteraturen. Få studier har forsøkt å identifisere hvilke egenskaper som både er unike for startups og attraktive for jobbsøkere, og ingen tidligere studier har undersøkt påvirkningen av personlighet på attraktiviteten til slike egenskaper. Dette er overraskende gitt den store interessen for rekruttering i entreprenørskap og den økende forskningen på dette området. Valget av arbeidsplass påvirkes av organisatorisk attraktivitet, og personlighet er en viktig del av hva som tiltrekker ulike mennesker til ulike organisasjoner. Hvis kompetente jobbsøkere konsekvent velger å melde seg ut av rekrutteringsprosessen, er det viktig å avdekke kilden til dette. Jeg bygger på tidligere forskning av Tumasjan, Strobel og Welpe (2011) som identifiserer de følgende egenskapene som unike for startup bedrifter og attraktive for jobbsøkere; (1) fleksibelt arbeidsskjema, (2) flatt hierarki, (3) et samhørig team, (4) aksjer som betaling, (5) ansvar og selvstendighet, (6) varierte arbeidsoppgaver, (7) tidlig lederansvar, (8) bratt læringskurve, og (9) direkte tilgang til kunnskap om entreprenørskap. Jeg bruker i tillegg femfaktormodellen for personlighetstrekk som deler personlighet inn i de fem følgende trekkene; åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrotisisme. Jeg tar i bruk kvantitativ metode, og samler empirisk data gjennom en spørreundersøkelse sendt til potensielle jobbsøkere. Spørreundersøkelsen måler preferanser og personlighet gjennom en conjoint-analyse og en personlighets inventar. Mine funn tilsier at de ni startup egenskapene er attraktive for jobbsøkere, men i varierende grad. Resultatene viser også at personlighet påvirker attraktiviteten til flere av egenskapene. Funnene bidrar med kunnskap om hvordan startup bedrifter bedre kan ta beslutninger i tiltreknings- og rekrutteringsprosessen, ved å utnytte startup egenskapene i deres employer brand

EducationsMSc in Human Resource Management, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages93