We Are Travellers SAS

Ekaterina Thomsen & Sabit Shagid Abiev

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

SAS er det største luftfartsselskab i Skandinavien. SAS stammer fra 1946 og var oprindeligt et konsortium af tre nationale luftfartsselskaber fra Danmark, Norge og Sverige. I 2001 blev SAS omskabt til et stort aktieselskab, hvor den statslige ejerandel blev reduceret til 50%, delt i forholdet 2:2:3 mellem landene, hvor Danmark og Norge ejer 14,2% og Sverige ejer 21,3% af aktierne1 . I 2016 besluttede den svenske og norske regering gradvist at afvikle deres ejerskab i SAS, og samtidig solgte de 5,8% af aktierne, som førte til at den statslige ejerandel blev reduceret til 43%. SAS’ bestyrelsesformand Fritz Schur skjulte ikke den gang, at der kunne være tale om en begyndelse til en fuldstændig privatisering af SAS2 . Den danske regering har aldrig haft et ønske om at afvikle deres ejerskab i SAS. Dette skyldes at den danske stat har en stor interesse i at bevare SAS’ tilknytning til Københavns Lufthavn, da denne har en stor økonomisk og politisk betydning for Danmark. Dette betyder dog ikke, at SAS ikke vil kunne være et emne for nogen kapitalfonde eller andre større luftfartsselskaber, som ønsker at opnå en større position på det skandinaviske marked. Den planlagte afvikling af resten af den svenske og norske ejerandel i SAS, samt spekulationer omkring en mulig ændring af den danske stats beslutning vedrørende deres ejerskab, gør SAS’ aktier til et meget aktuelt opkøbsemne. SAS’ aktier kan være en god investering, hvis SAS’ markedsværdi afspejler den rigtige værdi af selskabet, eller hvis denne ligger under. Hvis aktierne til gengæld er overvurderet af markedet foran et allerede forventet opkøb, kan det give den danske stat et ekstra incitament til at sælge sine aktier i SAS. I denne anledning er det interessant at nærstudere, hvor SAS’ markedsværdi ligger i forhold til den rigtige værdi af selskabet.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages94