Virksomhedsskatteordningen: Virksomhedsskatteloven med fokus på Lov nr. 992 af 16. september 2014

Jacob Brejnholt Jacobsen

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages81