Virksomhedsomdannelse: Herunder fusion af virksomheder

Caroline Labori Bergh & Mia Bay

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Vi er som revisorer blevet kontaktet af Liv og Carl, der har drevet hver sin IT-konsulentvirksomhed i en del år. De har kendt hinanden i mange år, og har gået med tanken, om at drive virksomhederne sammen grundet stor vækst de seneste par år. De ønsker begge at omdanne til et selskab for at risikobegrænse, men de er i tvivl om, hvordan de bedst kan drive virksomhederne sammen, og har derfor kontaktet os med henblik på rådgivning herom. Størstedelen af de virksomheder, der drives i Danmark er personlige virksomheder, jf. bilag 1. Dog er antallet af personlige virksomheder faldende, hvilket kunne tyde på at udviklingen kan have sammenhæng med, at det ikke længere kræver en stor startkapital at stifte et selskab. Efter indførelsen af iværksætterselskaber (IVS) i 2014, kunne man således stifte et selskab til 1 kr. Folketinget har d. 15. april 2019 vedtaget et lovforslag om at afskaffe IVS’erne, grundet risikoen ved at stifte gæld i selskabet og derefter lade sig tvangsopløse, samt at sænke kapitalkravet i anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Det vil derved forsat være attraktivt, som iværksætter at stifte sit eget selskab, uden at det kræver en stor startkapital. I 2014 (L200 11. juni 2014) vedtog folketinget desuden en ændring i virksomhedsskatteordningen, som skal forhindre, at der medtages privat gæld i ordningen, samt at der ikke kan stilles sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver. Registreringen af CVR-numre til en ny virksomhed, eller selskab sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Som selvstændigt erhvervsdrivende udenfor selskabsform er det derved meget nemt, og hurtigt at komme i gang med at drive virksomhed efter registreringen af CVR-nummeret, da der ikke er så mange formelle krav, som ved registrering af et selskab. Ved stiftelse af et selskab skal en advokat eller revisor medvirke til bl.a. udarbejdelse af vedtægter, stiftelsesdokument m.v. En af fordelene ved at drive virksomheden i selskabsform er at risikobegrænse. Når en virksomhedsejer går med tanken om at drive sin virksomhed i selskabsform, er det vigtigt, at der tages højde for forventningerne til fremtiden, samt hvilke skattemæssige konsekvenser virksomhedsomdannelsen har for ejeren. Drives en virksomhed i selskabsform, kan der ofte opstå et behov for at ændre på virksomhedsstrukturen. Det kan være, fordi der ønskes at indgå nye samarbejder, sammenlægning af virksomheder eller opdeling af virksomheden i flere enheder. En anden grund til at ændre virksomhedsstrukturen kan også være ønsket, om at stifte en holdingstruktur, hvor driftsselskabet ejes af et såkaldt moderselskab. Der er klare juridiske og skattemæssige fordele, ved at etablere en holdingstruktur, dette vil vi komme tilbage til senere.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages99