Virksomhedsomdannelse: Herunder forberedelse til generationsskifte

Camilla Orthmand Rasmussen & Simone Mie Nielsen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse, udgjorde virksomheder drevet i personligt regi ca. 52 % af alle registrerede virksomheder Danmark i 2015. I 2010 udgjorde de ca. 56 %. Jf. bilag 1, fra Danmarks Statistik, der viser fordelingen af virksomhedstyper, ses tendensen altså at være et faldende antal personligt drevne virksomheder og et stigende antal anpartsselskaber. Ved indførelsen af iværksætterselskaber i 2014, blev det muliggjort at stifte et selskab til 1 kr., hvorfor der ses et fald i antallet af personlige virksomheder og en stigning i antallet af selskaber.1 Dog udgør de personligt drevne virksomheder stadig over 50 % af det samlede antal registrerede danske virksomheder. Det er nemt at starte en personlig virksomhed. Efter registrering af CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, er det bare at gå i gang med at drive virksomheden. Der er ikke så mange formelle krav som ved etablering af et nyt selskab. Som virksomheden vokser, kan der være nogle fordele ved at drive virksomheden i selskabsform, som f.eks. minimering af driftsrisiko. Ligeledes kan det lette et kommende generationsskifte. Babyboomet fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen, og det ses af bilag 2, der viser aldersfordelingen i Danmark, at der netop nu er allerflest i alderen omkring 55 år i Danmark. Virksomhedsejerne skal derfor overveje hvordan generationsskiftet af deres virksomhed skal forløbe, samt hvilke problemstillinger, der kan opstå i den forbindelse. Det er derfor ekstra relevant netop nu, at have fokus på hvordan generationsskiftet skal udformes og forberedes for at det bliver mest smidigt for alle parter.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages94