Vestas – Konkurrence- og vækststrategi

Jim Skovdal Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Vestas havde nogen hårde år lige efter finanskrisens start i 2008, Vestas nedtur startede dog først i 2009, dette kan i nogen grad skyldes der i deres branche er en forholdsvis lang produktionstid på de ordre, der er afgivet og derfor ses udfordringerne, lidt forsinket, da der ikke kommer nye ordre ind i det samme tempo som hidtil. I de følgende år havde man en periode med stor personale tilpasninger, samt tilpasning af produktionskapacitet. I årene 2012/2013 begyndte der igen en positiv udvikling for Vestas, som er drevet frem af den stadig stigende interesse for grøn energi, dette indebære samtidig at der er hård konkurrence på dette marked og Vestas bliver presse på deres markedsandel. Jeg finder Vestas meget interessant at arbejde med, da de i høj grad er meget følsomme over for samfundsudviklingen og konjunkturerne, og det dermed er et forholdsvist komplekst marked at befinde sig i, da grøn eller vedvarende energi i høj grad kommer mere i fokus, når det går godt med samfundsøkonomien, vil en nedgang kunne ses markant på dette marked. Dermed er det en virksomhed det kan være meget interessant, at udarbejde en konkurrence og vækststrategi for.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages72
SupervisorsStig Hartmann