Venture Capitalism and Innovation in the Danish Medical Industry

Mia Nørgaard Fugl

Student thesis: Master thesis

Abstract

Eksisterende litteratur inden for venturekapitalselskaber og innovation begrunder denne afhandlings komparative undersøgelse af de fire venturekapital-typer: business angels, privat venture capital, corporate venture capital og public venture capital, som led i en ikke-finansiel værdiskabelse i den innovative proces hos danske biotek virksomheder. I særdeleshed fokuseres der på de motiver, der driver VC-aktiviteter, samt hvordan disse påvirker de ikke-finansielle faktorer: screening, coaching, monitoring og signaling, i relation til udviklingsstadiet for biotekvirksomhedens produkter. For at kunne analysere industrien, udarbejdes der en contingency-teori afhængig af VC-type, udviklingsstadie og ikke-finansielle værdi-skabere. Primærdata blev generet ved via NN Markedsdata, Orbis, European Patent Office og Nordic Life Sciences databaser. Det umiddelbare mål for dette studie var at spore en regressionssammenhæng mellem VC-type og innovation målt i patenter. Dog grundet begrænset virksomhedsinformation blev markedet undersøgt gennem en gruppe casestudier. Resultaterne for denne undersøgelse fremhæver, at dansk biotekindustri har venturekapitalmuligheder, som modstrider teorien; specielt i relation til statsstøttet venturekapital. Det foreslås at statsstøttede venturekapitalselskaber ikke skal ses som en begrænsning for dansk biotekinnovation. Undersøgelsen viser, at den dominerende værdiskabende faktor er, hvorvidt VC-typen er specialiseret inden for biotek. Denne afhandling foreslår, at for at styrke innovation i den danske biotek industri, bør specialiserede VC-typer tildeles mere opmærksomhed som et kompliment til den nuværende holdning, der advokerer at private venturekapitalselskaber er mest værdiskabende. Denne afhandling konkludere at en regressionsanalyse baseret på den udarbejdede contingency-teori stadig er relevant. Fremtidig forskning anbefales dog at VC-typer med specialisering inden for biotekindustrien bør sammenlignes. De ikke-finansielle værdi-skabere bør efterforskes via kvalitative metoder. Resultaterne bør yderligere komplimenteres med patentdata og finansielle nøgletal. Denne undersøgelse fremstiller en række praktiske implikationer, angående forholdene mellem venturekapital, biotek virksomheder og innovations.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages89
SupervisorsKirsten Foss