Vejen til et stærkt samarbejde

Tina Lund Gundersen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne opgave handler om hvordan der kan skabes et stærkere forhold imellem DHL Supply Chain og Novo Nordisk – dette igennem en ny strategiplan som blandt andet vil omhandle den økonomiske impact af en udvidet produktportefølje hos DHL samt igennem brugen af en implementering af et nyt Performance Management system. Som ledelsesdisciplin er Performance Management blevet kritiseret for i høj grad, at fokusere på måling og kontrol på vejen til, at skabe resultater for en organisation, idet den ofte negligerer den enkelte medarbejders behov for udvikling, motivation og autonomi. Problemstillingen er aktuel i min case virksomhed, DHL – hvor fokus på en sund opstart på et nyt samarbejde har været styrende og har overskygget muligheden for, at opfange vækstpotentiale og løbende have fokus på medarbejdernes trivsel i form af faglig udvikling og motivation. Ledelsens ønske om et forstærket forhold til deres kunde, Novo Nordisk, i samspil med min interesse for emnet, danner grundlag for besvarelsen af spørgsmålet, der er min problemformulering: For at styrke forholdet mellem DHL og deres pt. eneste kunde Novo Nordisk, vil jeg undersøge dels om hvorvidt DHL med den rigtige strategiplan kunne overtage ejerskabet af løsningen med måleudstyr til fordel for både DHL og Novo Nordisk og dels undersøge om hvorvidt DHL med det rigtige Performance Management system har mulighed for, at skabe incitament blandt medarbejderne til, at yde den ekstra indsats, der skal til for netop også at styrke forhold mellem DHL og Novo Nordisk. I min opgave vil jeg mit fokus i første omgang være på emnet udarbejdelsen af en ny vækststrategi. Første led i forberedelsen af den nye vækststrategi vil være foretagelsen af en Cost-betragtning på en eventuel udvidelse af DHL´s produktportefølje. Jeg vil her gøre brug af TDABC-modellen fremfor den oprindelige lidt langhårede ABC-model. TDABC-modellen er en videreudvikling foretaget af én af hovedpersonerne i udviklingen af ABC, Robert S. Kaplan, sammen med Steven R. Anderson (Kaplan & Anderson 2003, 2004). TDABC-modellen arbejder med direkte estimater af, hvor mange kapacitetsenheder en aktivitetsudøvelse kræver, hvilket i det typiske tilfælde, hvor kapaciteten måles i tid, vedrører varigheden af aktiviteten. I en 4 traditionel ABC-model ville der på dette trin være tale om anvendelsen af en varigheds Cost-driver således, at der typisk skulle anvendes en detaljeret registrering af tid, hvor varigheden af hver enkelt

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages128
SupervisorsSvend Peter Malmkjær