Value Creation in Private Equity: A Hypothetical Leveraged Buyout of Ekornes

Sebastian Skov Damborg & Oskar Hole

Student thesis: Master thesis

Abstract

Historisk set har kapitalfinde genereret meget høje afkast på deres investeringer, hvilket har bidraget til en konsensus i praksis om, at kapitalfonde genererer afkast på over 25%. Særligt i perioden i 1980’erne frem mod 00’erne har man set kapitalfonde, som skaber afkast i denne størrelsesorden. Tidligere var en stor del af denne værdigenerering afledt af den finansielle gearing – heraf benævnelsen leveraged buyout. Som følge af den globale finansielle krise har man dog observeret en faldende gearingseffekt, og kapitalfondes afkast bliver i dag i højere grad skabt via operationelle- og strategiske tiltag i porteføljeselskaber. I denne afhandling kaster vi lys over kapitalfondes værdiskabelse samt hvilke specifikke tiltag, der gennemføres med henblik på at øge værdien af investeringen. Yderligere illustrerer vi et udvalg af disse tiltags forventede effekt på en hypotetisk case af det norske børsnoterede møbelselskab Ekornes ASA. Ekornes producerer i dag størstedelen af sine møbler i Norge samtidig med, at produktionen generelt flyttes mod Asien, hvor møbler kan produceres betydeligt billigere. Som følge heraf, samt andre identificerede muligheder, foreligger der et væsentligt potentiale for værdiskabelse i selskabet. Vi udarbejder fire scenarier for mulige udfald ved et opkøb af Ekornes gennem et såkaldt leveraged buyout. I den forbindelse estimerer vi et afkastkrav efter gearing og fees på 16,3%, hvorimod tre ud af de fire scenarier skaber et afkast betydeligt højere. Mere specifikt estimeres et forventet afkast i området fra 15,1% til 30,3%.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages197