Value Creation in Corporate Divestments

Sune Stampe Rask & Kasper Glavind Hedegaard

Student thesis: Master thesis

Abstract

Frasalg af forretningsenheder er et strategisk værktøj inden for virksomhedsomstrukturering, der historisk har fået mindre opmærksomhed sammenlignet med andre strategiske værktøjer så som opkøb (M&A). Formålet med denne afhandling er at undersøge værdiskabelsen i europæiske virksomheders frasalg af forretningsenheder. Herudover undersøges en række forskellige motiver for virksomheder til at gennemføre et frasalg. Værdiskabelse undersøges ved hjælp af en trefoldig metodisk tilgang til at måle værdiskabelse baseret på et eventstudie af kortsigtet aktieafkast, en analyse af langsigtet aktieafkast ved en køb-oghold strategi samt en analyse af langsigtet ændringer i operationel performance hos den frasælgende virksomhed. Undersøgelsen tager udgangspunkt i et datagrundlag bestående af 1,244 spinoff og sell-off transaktioner, annonceret af europæiske børsnoterede virksomheder mellem 2000 og 2020. Resultatet af eventstudiet viser klare signifikante over-normale afkast i forbindelse med annoncering af et frasalg, hvilket indikerer, at gennemførelse af et sell-off eller spin-off er forbundet med væsentlig værdiskabelse for aktionærerne. Eventstudiet viser derudover klare indikationer på, at annonceringen af spin-off genererer et signifikant højere kortsigtet afkast end sell-off. Herudover viser vores analyse af udvalgte motiver, at den relative størrelse på den frasolgte enhed og den sælgende virksomheds grad af informationsasymmetri har indflydelse på værdiskabelsen omkring annonceringstidspunktet, mens fokusering af virksomhedens strategi og sælgers finansielle status indikeres at have mindre betydning for værdiskabelsen. Undersøgelsen af over-normale afkast ved køb-og-hold strategien viser, at virksomheder, der frasælger forretningsenheder, realiserer signifikante over-normale afkast over både en et-, to- og treårig periode fra completion datoen. Dette gælder både når lande specifikke aktieindeks og det brede MSCI Europa indeks anvendes som sammenligningsgrundlag. Analysen af langsigtede ændringer i operationel performance målt ved Return On Assets (ROA) viser, at selskaberne som frasælger forretningsenheder, opnår signifikante over-normale ændringer i performance i forhold til deres respektive kontrolgrupper af sammenlignelige selskaber. På baggrund af vores undersøgelse kan det konkluderes, at frasælgende selskaber genererer både kort- og langsigtet værdi for deres aktionærer.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages135