Væsentlige organisationsændringer påvirker Organisationens Identitet negativt og medfører øget sygefravær eller personalegennemstrømning.

Anne Birgitte Østergaard

Student thesis: Master executive thesis

EducationsOther, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2016
Number of pages45
SupervisorsChristian Tangkjær