Værdiansattelse af Carlsberg Group

Michelle Nilsson

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Euromonitor forventer at forbruget af øl stiger op imod 12,6% i forhold til 2016 og grunden ligger i efterspørgslen af alkoholfrie øl. Grunden til stigningen i alkoholfrie øl ligger i at befolkningen er blevet mere sundhedsbevidste og dermed vil Carlsberg satse stort på alkoholfrie øl, vil Carlsbergs indsatsen påvirke prisen for aktien. Ser om Carlsberg har en fair markedsværdi pr. 19 februar 2023, ved at lave en fundamentalanalyse og værdiansættelse. Fundamentalanalysen består af forskellige områder der belyser eksterne makroøkonomiske forhold, kræfter der påvirker branchen samt ressourcer og kompetencer. Værdiansættelsen bruger udviklingen af rentabiliteten og budgettet samt kapitalomkostningerne. De eksterne makroøkonomiske forhold der har en indflydelse på Carlsberg, er bl.a. krigen i Ukraine, Corona epidemien og valutakursdifferencer samt klimaforandringer. Branchekræfterne for Carlsberg består bl.a. brand, portefølje og politikker. Carlsberg ressourcer og kompetencer ligger f.eks. i deres centrale lokation for deres egen forsyningskæde og forskningslaboratorium. Egenkapitalforretningen og afkastningen på investeret kapital har store udsving og grunden ligger i valutareguleringer for de udenlandske enheder, hvor valutakurserne kan være ustabile og dermed vil der være større kursreguleringer. Carlsberg har samarbejdspartnere i hele verden fordelt på tre regioner med flere forskellige lokale valutaer og for at minimere risikoen vil Carlsberg afdække 70 – 90% af salg og køb i enten EUR eller USD. Regnskabsanalysen og Carlsbergs egen strategi ”SAIL’27” ligger til grund for budgettet 2023 – 2027 samt den estimeret kapitalomkostning ligger i intervallet som PWC bruger til værdiansættelser. Aktieværdien for Carlsberg (B) den 19. februar 2022 lyder på 979 kroner og Carlsberg (A) lyder på 1.177,10 kroner. Værdiansættelsen af Carlsberg giver en aktieværdi på 613,95 kroner, dermed vil markedsværdien ikke være fair. Aktieværdien for Carlsberg er vurderet højere end den estimeret aktieværdi, grunden ligger i at markedet giver Carlsberg en ekstra værdi pga. deres strategi ”SAIL’27” med et øget fokus på alkoholfrie øl, samfundsstøtte og forskningen i en bedre hverdag

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date8 May 2023
Number of pages93
SupervisorsOle Vagn Sørensen