Understanding User Motivation in Crowdsourcing: A Qualitative Study of LEGO Ideas

Signe Strøbech Damgaard

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne opgaver beskæftiger sig med fænomenet ’crowdsourcing’, hvor formålet er at besvare hovedspørgsmålet: hvordan og hvorfor er brugere motiveret til at deltage i crowdsourcing initiativer? Opgaven er udformet med et social konstruktivistisk videnskabsperspektiv igennem et kvalitativt studie, der gør brug af syv personlige interviews for at forstå brugernes motivation for crowdsourcing platformen, LEGO Ideas. Med en deduktiv tilgang undersøger opgaven 12 underspørgsmål, som eftersøger i hvilket omfang brugere er motiveret af 12 faktorer, herunder syv ydre og fem indre. Disse faktorer er identificeret i en gennemgang af tidligere litteratur på området: vidensdeling, peers anerkendelse, virksomhedsanerkendelse, social engagement, gensidighed, økonomisk belønning, platformens design, brand identifikation, community identifikation, kreativitet, fornøjelse og passion.
Igennem en tematisk analyse af de syv interviews fremviser opgaven, at brugerne er motiveret af flere faktorer i deres brug af LEGO Ideas:
• Vidensdeling, fordi den åbne deling giver adgang til inspiration og feedback.
• Virksomhedsanerkendelse, fordi det forbedrer jobmuligheder og fremmer projekter.
• Peers anerkendelse, fordi det er en anerkendelse og giver support.
• Social engagement, fordi det driver engagement med peers.
• Platformens design, fordi designet er tiltrækkende og brugervenligt, mens fastsatte regelsæt
udfordrer brugerne.
•Brand identifikation, fordi det aktiverer og forstærker forbindelser og internalisering af
brandet.
• Community identifikation, fordi brugerne mærker en fælles identitet, der rækker ud over
crowdsourcing communitiet.
• Kreativitet, fordi det giver mulighed for udvikling af unikke ideer. • Passion, fordi det kræver dedikation og en vision.
Disse er sammenkoblet således, at motivation ikke stammer fra én faktor alene. De mest bemærkelsesværdige motivationsfaktorer er vidensdeling, hvor feedback er en primær årsag til deltagelse, platformens design, da platformens regelsæt udfordrer brugerne og passionen for at vinde. Omvendt er motivationen fra økonomisk belønning, gensidighed og fornøjelse meget begrænset for deltagerne. Grunden hertil er, at brugerne ikke forventer at få noget tilbage, hverken penge eller stemmer. Samtidig er det tydeligt, at fornøjelsen mest er til stede i processerne inden brugerne tilmelder sig platformen, idet det kræver hårdt arbejde og dedikation at være på platformen. På den baggrund fremlægger opgaven otte udsagn og tre konsekvenser for ledelsen af crowdsourcing initiativer.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages193
SupervisorsNiels Kornum