Twitter's Role in the US Election 2020

Nanna Milian-Thaulow & Carl-Emil Hammershøj Madsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Twitter spiller en aktiv rolle i medieringen af den politiske debat i USA, hvilket det amerikanske præsidentvalg 2020 er et oplagt eksempel på. Forud for valget opdaterede Twitter sine retningslinjer, i et forsøg på at imødekomme de implikationer som mikro-blogging-platformen står overfor som den primære facilitator for information, diskussion og engagement i forbindelse med præsidentvalget i 2020. Twitters kontinuerlige tilpasning til dets omverden, eksempelvis via dets løbende opdatering af brugervilkår- og politikker, er samtidig en refleksion af den dynamiske og gensidige påvirkning mellem platformen og dens brugere. På baggrund heraf undersøger denne specialeafhandling det dynamiske forhold mellem Twitter og dets brugere ud fra et affordance perspektiv, samt hvordan Twitters rolle som teknologi kan forstås i forhold til det amerikanske valg i 2020, der fungerer som opgavens empiriske casestudie. Undersøgelsen har til formål at bidrage til den eksisterende litteratur om informations- og kommunikationsteknologiers rolle i socialt konstruerede sammenhænge, hvor denne afhandling søger at bygge bro mellem huller i litteraturen inden for sociale mediers indlfydesle på valgprocesser. Twitters rolle i det amerikanske præsidentvalg 2020 kan undersøges og forstås på mange måder. Det relationelle Affordance koncept i kombination med vores videnskabsteoretiske tilgang, sociomaterialisme, gør os i stand til at undersøge hvilke specifikke affordances der opstår i samspillet mellem Twitter og brugerne, baseret på analyse af Twitters funktioner og netnografisk indsamlede tweets, og placeret i kontekster fra en række skelsættende begivenheder fra valgperioden. Vores undersøgelser viser, at Twitters affordances skabes i interaktion med brugerne. Kommunikation fra få til mange og facilitering af politisk diskussion er blandt de vigtigste affordances, som kan sammenfattes i under et paraplybegreb: Facilitering af netværk. I den videre undersøgelse af Twitters rolle i forbindelse med valget anlægger denne afhandling perspektiverne fra henholdsvis Duttons (2009) The Fifth Estate og Gatekeeping teori. Vores fund herfra viser, at Twitters rolle som facilitator af netværk online har alvorlige konsekvenser i en offline sammenhæng, samt at både de traditionelle nyhedsmedier og statslige institutioner er opmærksomme på Twitters voksende indflydelse. I forlængelse heraf påtager Twitter sig rollen som gatekeeper af information, både i forhold til nyhedsmediernes distribution af information på platformen, men også i forhold til brugerne af Twitter, som ikke har nogen reelle alternativer til Twitters unikke platform.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages126
SupervisorsHans Krause Hansen