Twitter as an Advocacy Tool: A Case Study of Sea Shepherd's Campaign to Bring Global Pressure on the Faroe Islands

John Mortensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formål / Indledning: Sociale medier har haft en stor indvirkning på hvordan vi agerer som individer og hvordan institutioner indretter sig i forhold til det øvrige samfund. Sea Shepherd har protesteret imod Færøsk hvalfangst siden 1986, men det er først nu, efter den første digitale kampagne i 2014, at de kunne opnå synlige resultater, derfor…vil dette studie vil analysere hvordan Twitter bruges som et værktøj til fortalervirksomhed. Dette fænomen vil blive analyseret, ved at se på et case studie af Sea Shepherds brug af Twitter, i deres kampagne for at stoppe hvalfangst på Færøerne, ved at lægge globalt pres på Færøerne gennem associationer i global kontekst.
Design og metode: Analysen er baseret på 5 interviews fra aktører på Færøerne, heriblandt politiske myndigheder, turisme aktører, Industriernes Hus og Hvalfangsternes Organisation. For at give Sea Shepherd en stemme i analysen, og efter at de takkede nej, efter forespørgsel om interviews, blev en content analyse af to sæt av Twitter data analyseret. En af den generelle protest rettet mod Færøerne, i alt blev 500 tweets udvalgt fra den 11. – 12. August 2016, og det andet sæt af data var fra Sea Shepherd’s officielle Twitter konto - @OpGrindStop.
Resultat: Analysen finder frem til, at Sea Shepherd er styrket af nye teknologi i form at Twitter bruger funktionerne i Twitter, til associere hvalfangst og Færøerne i en global kontekst. Videre viser analysen at især tre ting er vigtige i forhold til at relatere en lokal begivenheder til en global kontekst.
• Social media logik:
• Brug af billeder, hashtags og ’@mentions’
• Fokus på redaktionelle medier
Disse ting står individuelt med hænger også uløseligt sammen. For at nævne et element, står ’fokus på redaktionelle medier’ øverst på prioritets listen. Både for Færøerne og for Sea Shepherd, idet resultatet viser, protesten har en tendens til at forblive inden for samme netværk af ligesindede, mens redaktionelle medier evner at få ud til flere ’nye’ netværk og dermed sprede protest bevægelsen. På den anden sider er der også begrænsninger på, hvor global distributionen via Twitter kan blive, idet at den er begrænset af distributionen af selve Twitter platformen og demografien blandt dem der benytter den. Det taget i betragtning, er der noget der tyder på, at Twitter i bedste fald er transnationalt. Når det er sagt, så giver Twitter nye muligheder, som Sea Shepherd ikke havde tidligere, og det kan være svært at vurdere hvor stort pointtallet for Twitter er.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages109