Translation of idioms and names in Disney’s The Little Mermaid

Sara Krogsgaard-Hjorth

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med dette speciale er at svare på følgende problemformulering: Hvor vellykket er oversættelsen af idiomer og navne i Disneys Den Lille Havfrue? Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind, når man skal oversætte idiomer og navne i en animationsfilm for børn. For det første er der idiomerne selv, der helst skal oversættes til noget, der ligner, og hvis ikke det kan lade sig gøre, skal oversættelsen kunne fremføre omtrent den samme mening som originalen. For det andet skal man under synkroniseringen tage hensyn til billedsiden, og dermed sørge for, at den oversatte dialog passer sammen med karakterernes gestikulation og mundbevægelser. Dertil skal man også overveje, hvorvidt der skal ske nogen tilpasninger til målgruppen, og om der er noget, som de barnlige seere ikke kan tåle eller forstå. Det samme gælder for karakterernes navne, da en del kan gå tabt i oversættelsen af disse. I animationsfilm har navne ofte tydelige konnotationer til for eksempel karakterernes personlighed eller udseende, og disse konnotationer skal gerne overføres, så seerne ikke går glip af noget.
Alle de ovennævnte elementer vil blive beskrevet i specialets teoretiske del, og vil derefter blive brugt som udgangspunkt for den analytiske del. En række eksempler fra filmen vil blive vurderet i analysen ud fra de forskellige emner. Resultaterne fra analysen viser, at idiomatikken fra den engelske originalversion er forholdsvis godt bevaret i den danske oversættelse, selvom det ikke altid er lykkedes oversætterne at finde et tilsvarende idiom på dansk. På trods af det virker oversættelserne stadig naturlige, og de passer godt ind i filmens stemning.
Derudover er den danske dialog godt tilpasset filmens billedside, da der er få steder, hvor mundbevægelserne er meget ved siden af. Der er gjort noget ud af, at de danske ord bliver ytret på strategiske tidspunkter, så for eksempel tydelige vokaler og konsonanter er blevet placeret samme sted i begge versioner. På den måde bliver mundbevægelserne så naturlige, som det nu er muligt i en synkroniseret film (i hvert fald i idiomernes tilfælde, da det kun er dem, der bliver undersøgt i dette speciale).
Det har ikke været nødvendigt at lave mange ændringer i den danske version for at hjælpe eller beskytte børn, da den originale version allerede er målrettet børn. Alligevel er nogle engelske idiomer i oversættelsesprocessen flere steder blevet udspecificeret eller forklaret i flere detaljer end originalen, men det er typisk på grund af manglen på et dansk idiom, der kan sige det samme. Der er dog også blevet introduceret nogle mere udfordrende ord, som danske børn ikke forventes at forstå, og sågar et bandeord som ikke var at finde i den engelske dialog. Det antyder, at danske børn forventes at være mere åbne over for fremmede ord og bandeord end det oprindelige amerikanske publikum.
Navnene i den danske version vurderes at være ganske vellykkede. Størstedelen af dem har det slet ikke været nødvendig at oversætte, da de originale ikke har nogen specifikke konnotationer, der skulle overføres. De, der har, er blevet overført på en måde, så konnotationerne enten er blevet overført gennem en direkte oversættelse, eller også er konnotationerne blevet ændret en smule. De, der ikke har beholdt deres oprindelige konnotationer, har fået nogle nye, der også passer glimrende til de pågældende karakterer. Derfor vil man kun bemærke ændringen, hvis man også kender den engelske version. Dog er der også blevet foretaget nogle ændringer i få navne, som vurderes at være unødvendige, men de gør heller ingen skade for dem, der kun ser den danske version af filmen.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages94
SupervisorsRita Lenstrup