Transfer pricing udfordringer i 2020 og 2021: Overførsel af immaterielle aktiver i en koncernintern omstrukturering i en dansk koncern med fokus på transfer pricing udfordringer under COVID-19

Sarah Bangsgaard Pedersen & Sissel Ree Møller

Student thesis: Diploma thesis

Educations, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2021
Number of pages87