The Rainbow Connection: LGBT+ Representation within the Fashion Industry

Sandra Klingenberg Elsted

Student thesis: Master thesis

Abstract

I de seneste år, er der sket en eksplosion af regnbuefarvede produkter og marketingkampagner, hvilket særligt kommer til udtryk ifm. Pride fejringer verden over. Inspireret af denne tendens, er formålet med kandidatafhandlingen at undersøge sammenhængen mellem opfattelsen af og praksissen for LGBT+ repræsentation inden for modeindustrien. Dette betyder, at afhandlingen bestræber sig på at identificere hvad modeindustrien gør for at repræsentere LGBT+ personer, hvorfor de vælger at gøre dette samt hvordan disse handlinger opfattes af LGBT+ personer.
Kandidatafhandlingens teoretiske fokus er relevante teorier inden for marketing, branding og corporate social responsibility. Med udgangspunkt i et fænomenologisk paradigme og et induktivt undersøgelsesdesign, fokuserer kandidatafhandlingen på at fortolke fænomenet ’LGBT+repræsentation’ baseret på en kombination af kvalitativ primær empiri, i form af semi-strukturede interviews, og sekundær empiri. Via en narrativ analyse af modevirksomhederne Levi’s®, Lola Ramona og River Island, og LGBT+ organisationen LGBT+ Danmark, har kandidatafhandlingen fundet frem til den følgende konklusion.
I de seneste år, er modeindustrien i stigende grad begyndt at repræsentere LGBT+ personer. Konkrette eksempler på LGBT+ repræsentation inkluderer Pride kollektioner, unisex produkter, marketingkampagner, samarbejdsaftaler med LGBT+ organisation og interne diversitetspolitikker. Årsagen til den stigende LGBT+ repræsentation er en kombination af ønsket om øget synlighed, både for LGBT+ personer og virksomheden selv, samt ønsket om at gøre en forskel enten politisk og/eller socialt. Opfattelsen af disse praksisser afhænger særdeles af hvordan individet opfatter virksomhedens autenticitet, handlinger og diversitet. Dette betyder, hvis der er overensstemmelse mellem virksomhedens værdier, handlinger og virksomhedskultur, er der større sandsynlighed for, at LGBT+ repræsentationen vil blive positivt opfattet af individet. Derimod, hvis der er en eller flere uoverensstemmelser mellem virksomhedens autenticitet, handlinger og diversitet, er der større sandsynlighed for, at LGBT+ repræsentationen vil blive negativt opfattet af individet samt øget risiko for beskyldninger om ’pinkwashing’.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages117
SupervisorsAlex Klinge