The Mexican-Danish Climate Change Mitigation and Energy Program: The Political and Economic Motivations for Denmark and Mexico to Engage in a Government Collaboration on Climate Change and Energy

Mads Elgaard Petersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette kandidatspeciale har de politiske og økonomiske motivationer for Danmark og Mexico i henhold til at indgåelsen af et myndighedssamarbejde på klima- og energiområdet. Danmark og Mexico har siden 2014 indgået i et klima- og energi program fokuserende på de Mexicanske klimamål og energi reform.
Motivationerne er blevet gennem en komparativ analyse af Mexicos og Danmarks tilgange til klimapolitik, energipolitik og politik i forhold til international handel, dette med en teoretisk basis in ny-institutionalismen, transaktionsomkostninger og udbud- og efterspørgselsdrevne faktorer for eksterne institutionelle rammer.
For Mexico faciliterer myndighedssamarbejdet deres institutionelle transformation både i forhold til klimaforandringer og energipolitik.
For Danmark kan myndighedssamarbejdet være en katalysator for danske virksomheder til at investere i den Mexicanske energisektor som er blevet yderligere privatiseret gennem den Mexicanske energireform.
Det kan derfor konkluderes at motivationer kan blive fundet både gennem Mexicos og Danmarks tilgang til klimaforandringer, energipolitik og international handel.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2018
Number of pages92
SupervisorsCarlos Salas Lind