The ’Early Access’ Phenomenon: A Study of the Underlying Motivations of Participants in ‘Early Access’ Video Games

Theis Sahl Hansen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling er et induktivt, eksplorativt, mixed method, two-cased (collective) case studie, der benytter datatrianguler ing af kvantitativt og kvalitativt data indsamlet igennem online spørgeskemaundersøgelser, såvel som kvalitativt archival, elicited and fieldnote data indsamlet via den netnografiske metode. Afhandling omhandler det nylige opstået fænomen kaldet ’Early Access’ i spilindustrien, og besvarer hvad de bagvedliggende motivationer for community-participanter i early accessvideo spil ’StarCitizen og’Subnautica’, tilatdeltage icrowd-funding ogco-creation afprojekterne ér.
Mine resultater i denne afhandling er i overensstemmelse med en voksende strøm af litteratur, der redegør for markedet som et forum for samtale og interaktion mellem firmaer, forbrugere og forbrugercommunity’s. Resultaterne af min dataindsamling illustrerer at de bagvedliggende motivationer for community-participanter i early access video spil ’Star Citizen og ’Subnautica’, til at deltage i crowd- funding og co-creation af projekterne, kan begrebsliggøres igennem fem forskellige motivationsparametre, som jeg har navngivet: 1) Vision af videospillet, 2) Co-creation af produktet, 3) Personligheder os spiludviklerne, 4) Informationsdeling og social interaktion, og 5) Uafhængig spiludvikling og utilfredshed med spiludgivere. Dette speciale tager udgangspunkt i et bredt udsnit af relevante teorier såvel som primære empiriske datasæt, i analysen og diskussion af disse fund.

EducationsMSc in Business Administration and Information Systems, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages72
SupervisorsLiana Razmerita