The Consequences of Radicalization Leading Up to the 9/11 Attack: Specific Terrorist Attacks and Foreign Policy Decision Making That had a Vital Part in Leading up to the Attack on the Twin Towers

Sofia Kovaljova

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling undersøger forudgående begivenheder og beslutningsprocesser som resulterede i det mest ødelæggende angreb på amerikansk jord i verdenshistorien. Hver begivenhed gennemgås og analyseres med fokus på nøglepersoner inden for de amerikanske myndigheder, heriblandt, CIA, FBI, Justitsministeriet, det Hvide Hus og Udenrigsministeriet; samt terrororganisationerne al Qaeda og Taleban. For at analysere de forskellige udslag, der resulterede i 9/11, vil afhandlingen først gennemgå situationen i Afghanistan under landets besættelse af Sovjetunionen. I denne periode støttede USA de afghanske oprørsgrupper, kaldet mujahedeen, i at bekæmpe de sovjetiske tropper. Efterfølgende går afhandlingen i dybden med CIA og FBI’s kontraspionage og terrorbekæmpelse, og hvordan de mislykkedes i at samarbejde. Dette vil blive illustreret med specifikke begivenheder og beslutningstagere, der på sigt var med til at påvirke udslaget af angrebet på World Trade Center. For at forstå og besvare disse udslag vil afhandlingen gøre brug af udvalgte teorier inden for udenrigspolitisk beslutningstagen. Analysen er udviklet på baggrund af modellen ’the Rational Actor Model’, som belyser strukturen af en beslutningsproces og dens funktion i forhold til udenrigspolitik. Den tager afsæt i ideen om at beslutningstageren søger at opnå det bedst mulige resultat. I forhold til de specifikke angreb beskrevet i analysen er de alle påvirket af kontekst, såsom risici og tidspres og derved er målet at fremstille beslutningerne som relativt gode. Afhandlingen søger at besvare hvordan de forskellige beslutningsprocesser i efterkoldkrigstiden førte til 9/11 på trods af at beslutningstagerne inden for de amerikanske myndigheder betragtes som rationelle. Der vil blive lagt vægt på især FBI og CIA’s samarbejde i forhold til vidensdeling for at belyse hvor problematisk deres kontraspionage var.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages67