The Concept of CSR in an African Context: Somalia: A Study of the Meaning of CSR among Business in Somalia

Abdirahman Abdikafi Ahmednoor

Student thesis: Master thesis

Abstract

På baggrund af Wayne Vissers framework modeller for CSR i udviklingslande, har denne afhandling undersøgt opfattelser, motivation og drivkræfter bag CSR manifestation i Somalia. På baggrund af en kontekstuel forståelse af CSR som bunder i kultur og historiske begivenheder, opfattes CSR konceptet i Somalia, som en måde, for den private sektor at hjælpe og styrke lokalsamfundet. Mens den private sektor i Somalia, har opnået goodwill og ofte hyldes for at bidrage til udviklingsindsatsen gennem deres CSR initiativer, konkluderer denne afhandling, at CSR initiativer tjener flere formål. Blandt andet bliver CSR udnyttet af virksomheder til at sikre adgang til marked. CSR fungere også som et regulerende element, der supplere manglende lovmæssig (formel) regulering. Dermed spiller CSR også en rolle i at dække de offentlige behov som regeringen ikke selv kan dække. For eksempel har en svag regeringsmagt rettet offentlighedens forventning af sociale ydelser og hjælp mod den private sektor, og CSR er således blevet rettet mod at levere samfundsmæssige ydelser, såsom fattigdomsbekæmpelse og at træde ind, hvor regeringen mangler. Derudover driver en social indlejring og en følelse af slægtskab CSR praksisser i landet. Dette stammer fra en forpligtelse bundet i en tradition af klankultur, hvor virksomheder og forretningsmænd er ansvarlig overfor lokalsamfundet / klanen. I lyset af disse fund, konkludere denne undersøgelse, at CSR prioritering i Somalia adskiller sig fra den prioritering foreslået af Visser (2006), i sin Afrikanske CSR pyramide model. Da CSR i udviklingslande, især Somalia, ikke er blevet undersøgt (grundigt) før og især med hensyn til kontekstuele forskelle og forhold, bidrager denne afhandling således til den eksisterende litteratur om CSR konceptet i udviklingslandes sammenhæng.

EducationsMSc in Psychology, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages82
SupervisorsSøren Jeppesen