Teamfunktion, teamforståelse, ledelse og kerneopgaver i et moderne højteknologisk operationsteam

Lars Grønlund Poulsen

Student thesis: Master executive thesis

EducationsMaster of Public Governance, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages46
SupervisorsAnne Reff Pedersen