Systemically Important Financial Institution

Kristian Kyllebæk

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Den finansielle sektor har både nationalt som globalt, oplevet markante ændringer over de seneste 10 år. Et globalt opsving kulminerede og vendte herefter for alvor ved Lehman Brothers krak i 2008, som var den første medvirkende faktor til en global finansiel krise. Årene efter var præget af meget modgang og stor usikkerhed, som i Europa blev yderligere forstærket af en omfattende gældskrise, og efterdønningerne heraf kan i dag stadig mærkes. De globale kriser havde også deres påvirkning på den finansielle branche i Danmark, som betød, at flere pengeinstitutter gik konkurs, eller måtte lade sig opkøbe af andre institutter. Den negative udvikling startede med det tidligere Roskilde Bank, der som følge af manglende overholdelse af det lovmæssige solvenskrav, måtte lade sig overtage af Nationalbanken, da der trods en længere salgsproces ikke var nogen køber, der meldte sig på banen. I den efterfølgende periode fra 2007 til 2015 gik antallet af danske pengeinstitutter fra 146 i 2007 til kun 76 i 2015.1 Som forsøg på at sikre sig mod fremtidige kriser, er den finansielle regulering øget betydeligt siden finanskrisens begyndelse. Reguleringerne har blandt andet målrettet sig mod øget tilsyn og risikostyring, men har i særdeleshed også skærpet de gældende krav for kapital og solvens. Trods forholdsmæssigt få krak blandt de største institutter, gjorde krakket af Lehman Brothers det alligevel tydeligt, hvor store konsekvenser et krak kan have for samfundsøkonomien. Betydningen af at sikre de store institutter yderligere mod konkurs, har derfor medført krav om på nationalt plan, at udpege de såkaldte SIFI-institutter, der er de største og vigtigste institutter i landet, som efterfølgende pålægges yderligere regulering. De seneste reguleringer på baggrund af Basel III, er på nuværende tidspunkt ikke fuldt implementeret. På trods af dette er der allerede yderligere forslag til regulering på tegnebrættet i form af Basel IV, der er til debat i EU.

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2017
Number of pages71