Sustainability: A Supply Chain Approach to Manage Global Supplier Relationships

Eva Petersen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Første del af denne opgave har haft til formål at undersøge virksomheders tilgang med og forståelse af Corporate Social Responsibility (CSR) i en global verden. Ud fra denne forståelse er det med udgangspunkt i en casevirksomhed efterfølgende blevet analyseret, hvordan sourcing og bæredygtig risk management kan sammenkædes i forlængelse af virksomhedens CSR-strategi. Litteraturen på området konkluderer, at der er mange tilgange til arbejdet med bæredygtighed, og tydeliggør samtidig, at bæredygtig sourcing i globale supply chains er et område med et højt niveau af risici. Dog har litteraturen en mindre belysning af, hvordan virksomheders globale leverandørrelationer bedst muligt ledes i forhold til de risici, som er forbundet med samarbejdet. Egentlig litteratur om ledelsesmæssige risk management-værktøjer for at støtte op om de bæredygtige beslutninger i globale virksomheders sourcing processer synes endvidere at være belyst i begrænset omfang.
Opgaven kan indledningsvist konkludere, at virksomheder med en egentlig CSR-strategi kan styrke og forbedre denne, med afsæt i hvor godt CSR er forankret i den enkelte virksomhed, den forståelse af CSR, som virksomheden arbejder med, samt hvor bevidst virksomheden er i forhold til spørgsmålet om, hvilken værdi CSR skaber for virksomheden. Endvidere er tid en afgørende faktor for at styrke virksomhedens CSR-strategi sammen med de drivkræfter og barrierer, som virksomhederne ser som en del af processen. Et højt niveau af forankring, forståelse og bevidsthed om CSR-strategiens værdiskabende effekt betyder, at en virksomhed vil være mindre tilbøjelig til at gå på kompromis med CSR-strategien og dermed have nemmere ved at efterleve denne. Det er analyseret, at en virksomhed skaber sammenhæng mellem sin CSR-performance og sourcing ved at have et omfattende fokus på styrkelse af samarbejdet med virksomhedens leverandører. Denne styrkelse efterleves ved at sikre balance for niveauet mellem relationens værdi, tillid og afhængighed. Dette niveau er med til at tydeliggøre relationens attraktivitet, som samtidig kan anvendes som en brugbar metode til at minimere bæredygtige supply chain-risici i det globale leverandørnetværk og styrke leverandørernes efterlevelse af CSR i praksis. En attraktivitetsanalyse kan tydeliggøre potentielle leverandørrisici, som i forhold til denne opgave må konkluderes at være af stor betydning for den pågældende virksomheds evne til at efterleve dens omfattende CSR-strategi. Et tæt samarbejde kan sikre gennemsigtighed i det globale leverandørnetværk og være med til at minimere bæredygtige risici i leverandørsamarbejdet, og den kan derfor anskues som en profitabel supply chain management-opgave, som foruden at styrke virksomhedens arbejde med CSR samtidig kan gøre virksomhedens supply chain mere modstandsdygtig i forhold til de udfordringer, som globale supply chains må håndtere. HD

EducationsGraduate Diploma in Supply Chain Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2016
Number of pages125