Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse af en personlig drevet virksomhed

Nitish Bagga

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

I Danmark går mange rundt med tanken om at være selvstændig. De vil gerne være deres egen chef og have fuld kontrol over deres arbejde. Derfor starter mange oftest med at oprette en virksomhed i personlig regi. Man kan enten vælge at starte med en personlig ejet virksomhed eller i et kapitalselskab. Når det kommer til at vælge virksomhedsform i Danmark, så vælger mange at starte med en personlig ejet virksomhed. En af grundene til dette, er at det er virkeligt nemt og at man ikke skal indskyde et kapitalindskud. Vælger man derimod at starte et i et selskab, så er der en masse lovmæssige og regnskabsmæssige krav og betingelser man skal overholde. For at starte sin virksomhed i personligt regi, skal man blot registrere sig hos virk.dk, hvorefter man får tildelt et CVR-nummer. Efter man har fået sit CVR-nummer, så er man klar til at starte driften i sin virksomhed. Efter folk har været i gang i et par år med deres personlig ejet virksomheder, tænker de ofte på at skifte virksomhedsform. Der er selvfølgelig mange grunde til at skifte til et selskab. En af grundene kunne være hæftelsen i virksomheden, og her menes der den personlige hæftelse contra begrænset hæftelse. Når man ændrer virksomhedens struktur så skal man tage en del ting i betragtning, som skattemæssige og juridiske konsekvenser. Når man tænker på at omdanne sin virksomhed, så er der en del ting man skal tage til overvejelse. Først skal man tænker over hvorfor man ønsker at omdanne sin virksomhed. På et tidspunkt i sin virksomheds livcyklus, når man bare til et punkt hvor det giver bedst mening at omdanne sin virksomhed til et selskab. Dette kunne være pga. den personlige likviditet, aktiviteten i virksomheden og forholdet mellem aktiverne og passiverne i balancen. Når man så har bestemt sig for at omdanne sin virksomhed, så kan det gøres på 2 måder. Enten via den skattefrie metode eller via den skattepligtige metode. Igen, så skal man tage en masse overvejelser ind, når man skal vælge den metode som passer en bedst. En af de største ting man skal tage stilling til, er likviditeten i virksomheden. En af grundene til at folk vælger den skattefrie metode er pga. likviditeten. Dette er fordi at når man vælger den skattefrie omdannelsesmetode, så udskyder man skatten, og derved har det ikke nogen negativ ændring på likviditeten.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages68
SupervisorsHenrik Andersen