Skattepligt vs. Skattefri virksomhedsomdannelse

Patrik Mogensen & Emilie Bronée Petersen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Når man gerne vil starte sin egen virksomhed, vil man starte ud med at overveje om man skal stifte et selskab eller om man skal drive virksomheden i personligt regi. Noget der kan vægte meget i denne overvejelse, er at hvis man vil stifte et selskab skal man ved et anpartsselskab eller et aktieselskab have en start kapital. Til forskel for selskaber kræver personlig drevet virksomheder ikke den store indsats når man skal starte virksomheden op, man kan meget naturligt bare gå i gang med sin virksomhed. Man skal tænke på at når man vælger at drive sin virksomhed i personligt regi, hæfter man personligt og solidarisk. Derfor som virksomheden vokser sig større vokser den personlige risikoen forbundet med virksomheden også, her kan det være relevant at overveje at omdanne virksomhed til et selskab for at mindske den personlige risiko. Den samme overvejelse gælder hvis man driver virksomhed med en partner og derfor hæfter for hinandens handlinger. Gennem denne opgave vil vi uddybe de forskellige virksomhedsformer man kan drive, samt mulighederne for at omdanne fra en personlig drevet virksomhed til et kapitalselskab. Vi vil kigge på de to omdannelsesformer, henholdsvis skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse. Vi vil umiddelbart fokusere mest på den skattefri virksomhedsomdannelse, da denne omdannelse er den mest benytte, fordi en skattepligtig virksomhedsomdannelse tit udløser en betydelig skat for virksomhedsejeren hvor en skattefri virksomhedsomdannelse udskyder beskatning til et senere tidspunkt. Vi vil ud fra ovenstående fokusere på en praktisk omdannelse af en personlig ejet virksomhed der bruger virksomhedsskatteordning (VSO) til et kapitalselskab. Til denne praktiske virksomhedsomdannelse vil vi bruge vores analyse til at forsøge at give et bedre overblik over hvordan en personlig ejet virksomhed kan omdanne til et selskab. Vi vil uddybe vores kendskab til loven og regler der omhandler virksomhedsomdannelse til at fremvise de forudsætninger der er i forbindelse med en omdannelse. Hertil vil vi også uddybe reglerne for værdiansættelse af aktiver og passiver til den åbningsbalance man skal bruge i forbindelse med en virksomhedsomdannelse.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages86