Risikoprofils analyse af Arkil A/S: Med afsæt i deres strategiske situation, samt de værdidrivere der har indflydelse på en anlægsentreprenørs risikoprofil.

Jeppe Ødegaard & Anne Louize Ranum Randrup

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Arkil A/S har med mere end 75 års erfaring, 1100 medarbejdere og en omsætning på 1,8 milliarder kroner1 etableret sig blandt de største anlægsentreprenører på det danske marked. Selskabet har over en 8-årig periode opnået en vækst i omsætningen på 125 %, men på trods heraf har selskabet de sidste to regnskabsperioder ikke formået at opretholde bundlinjen. I 2015 kom selskabet ud med den højeste omsætning nogensinde på 2,1 milliarder kroner, men med et underskud på 19 millioner kroner. Denne uheldige udvikling fortsatte Arkil A/S i 2016, og ikke blot kom de ud med et buldrende underskud på 59,5 millioner kroner, men deres omsætning faldt også til 1,8 milliarder kroner, hvilket svarer til et fald på 15 %. I 2016 fik Arkil A/S en kapitalforhøjelse på 50 mio. kr., samtidig med at virksomheden optog bankgæld for 65 mio. kr. Dette vidner om en virksomhed, som foruden de driftsmæssige resultater også har haft svært ved at opretholde likviditeten. Ud over selskabets finansielle økonomiske udfordringer står selskabet også overfor den realitet, at den danske stat ikke investerer i infrastrukturen i samme grad som tidligere, og på nuværende tidspunkt ser det ud som om, de årlige investeringer fra staten vil falde yderligere de kommende år.2 Dette ses som et problem, da mellem 80-90 % af en anlægsentreprenørs projekter kommer fra offentlige udbydere. Med baggrund heri vil opgaven fokusere på, hvorvidt Arkil A/S’ risikoprofil er stærk nok til at imødegå de problemstillinger, der er på markedet, og herunder hvordan denne profil ser ud i forhold til sine konkurrenter. I den forbindelse vil der i opgaven være fokus på den risikoprofil, der dannes for en virksomhed ud fra sammensætningen af de forretningsmæssige og ikke forretningsmæssige risici. For et selskab afleder igangværende arbejder regnskabsposterne omsætningen, produktionsomkostninger samt tilgodehavender fra salg, som efter vores vurdering er de væsentligste regnskabsposter hos en anlægsentreprenør. Det vurderes derfor essentielt at vide, hvordan igangværende arbejder indregnes, og hvilke skøn der ligger til grund herfor. Dertil vurderer vi det relevant at se på, hvordan Arkil A/S’ valg af anlægsprojekter påvirker deres risikoprofil. Opgaven vil forsøge at forstå, hvordan udfordringerne på markedet påvirker Arkil A/S, men ligeledes hvilke muligheder i markedet de skal fokusere på. For at vi kan vurdere, hvad Arkil A/S skal fokusere på, er det nødvendigt at vide, hvilke stærke og svage sider Arkil A/S har. Herudover vurderer vi det nødvendigt at analysere, hvordan Arkil A/S’ rentabilitet og likviditet har udviklet sig i forhold til deres tætteste konkurrenter. Analysen heraf vil tage udgangspunkt i nøgletal, som ligeledes ligger til grund for en kreditvurdering i banken. På baggrund heraf vil vi konkludere på, hvorvidt Arkil A/S’ risikoprofil er stærk nok til at imødekomme de udfordringer, der i øjeblikket er på markedet.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2018
Number of pages113