Republican Primaries 2008 John McCain

Evelina Krajina

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling er lavet baseret på en interesse af hvorfor John McCain blev valgt som Republikanernes præsidentkandidat, da han var meget bagefter i meningsmålene. Dette kom til udtryk ved at han lå lavt i meningsmålene igennem hele 2007, hvorefter han fra december 2007 til januar 2008 næsten fordobler tallene, og går fra 16 procent i december 2007 til 31 procent i januar 2008. Dette bliver startskuddet til en videre stigning i meningsmålene frem til 5 marts 2008, hvor han kan kalde sig Republikanernes præsidentkandidat, igennem at have sikret sig flest delegerede. Afhandlingen tager afsæt i en analyse af de tre andre præsidentkandidater, Mitt Romney, Mike Huckabee samt Rudy Giuliani, som på dette tidspunkt var den absolutte favorit. I dette kapitel analyseres det, til en hvilken grad de tre præsidentkandidater udgjorde en reel modstander. I kapitel 3 analyseres det i hvilken grad John McCain var en maverick på den politiske scene, samt hvilke mekanismer gjorde at han blev opfattet som en maverick. Til dette introduceres konceptet omkring Pavlovs hund, for at give læseren en forståelse af principperne bag betingelseslæring samt hvordan disse bruges, hvorefter Pavlovs hund anvendes på John McCain. I kapitel 4 analyseres vigtigheden af politisk støtte, og hvad dette gjorde ved John McCains valgkampagne. Til dette introduceres konceptet celebrity endorsement, samt vigtigheden af dette i en valgkampagne. I kapitel 5 og 6 analyseres vigtigheden af en distancering fra Præsident Bush samt mekanismerne som gjorde at John McCain var i stand til at vinde nomineringen. På baggrund af dette konkluderes, det at John McCain var en anden type kandidat. Han var kendt som en outsider i det Republikanske parti da han ofte gik imod de konventionelle rammer. Denne afhandling er fundet frem til at John McCain igennem en distancering fra Præsident Bush formår at vende krigen i Irak til et positioneringsredskap, da han i kraft af en politisk vedtagelse om at øge antallet af tropper i Irak, bliver hyldet som en udenrigspolitisk ekspert. Dette, samt en 2 kombination af intens valgkamp i New Hampshire og støtte fra den Demokratiske Senator Lieberman gjorde at han opnår et momentum som fører til en sejr i New Hampshire. Denne sejr bliver cementeringen af hans stigning i meningsmålingerne og danner et grundlag for at han kan bruge krigen i Irak til et positioneringsredskap. På denne måde opnår han tilslutning da han formår at vende valgkampagnen til en diskussion om et emne han anses som ekspert på – krigen i Irak.

EducationsMA in International Business Communication (Intercultural Marketing), (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages87
SupervisorsEdward Ashbee