Renterisiko og VaR pa en obligationsportefølje

Kasper Weiskvist Jensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Jeg har i opgaven sammensat en portefølje, at 6 obligationer, som er sammenlignelig med en obligationsportefølje i Danske Bank jf. interview m. ”Lauge fra Danske Banks interst risk afdeling”1 . I opgaven defineres, hvad risiko er, hvordan den kan bearbejdes og hvilke risikonøgletal der berører en obligation, samt hvordan de kan påvirke porteføljen. Porteføljen i opgaven er sammensat af 6 obligationer, som er 5 statsobligationer og 1 kreditforeningsobligation, de 6 obligationer er fordelt på følgende lande; Danmark, Sverige, Tyskland og Spanien. I opgaven vil det blive defineret, hvilke risici der er for de enkelte papirer og hvor store volatiliteter der er. Opgaven belyses og analyseres hvad det vil koste som bank at opbevare denne portefølje sammensat af obligationer, og hvor mange penge banken skal afsættes pga. den risiko obligationerne indebærer som kapitalkrav. Disse penge som skal afsættes, kan banken ikke formidle til andre dele af forretningen for at optimere. Kapitalkravet beregnet ud fra almindelig VaR-beregninger suppleres af Stress-Var scenarier, hvor det analyseres frem til at større tab, kan forventes på porteføljen, hvis et stress scenarie indtræder og der dermed er stigende volatiliteter på markedet. VaR kan ikke endeligt beskrive tabet på en portefølje, men kun ud fra en given sandsynlighed. Som pengeinstitut kan det derfor ved brug at expected shortfall give en indikation om, hvilke gennemsnitlige tab der ligger i halen, som VaR ikke fanger. Dette er et godt værktøj for pengeinstitutter for at få defineret, hvad risikoen er og hvor meget der skal afsættes i kapital ved at opbevare obligationerne i bankens handelsportefølje. Til sidst i opgaven vil det beskrives, hvilke finansielle instrumenter som kan afdække den risiko som obligationen medfølger. I opgaven diskuteres det, i hvilke scenarier der kan gøres brug af de forskellige instrumenter og minimere risikoen på porteføljen

EducationsGraduate Diploma in Finance, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages80