Refusion af dansk udbytteskat til udlandet

Mathias Rechnagel Fæster & Kaare Wexøe Munkholm

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

I august 2015 indgav SKAT anmeldelse om at der var foregået svindel med refusion af udbytteskat til udenlandske ejere for et beløb SKAT har opgjort til 12,7 milliarder.1 Sagen betegnes som den største svindelsag i Danmarks historie. Personer som har ejet aktier i danske selskaber, har uden at været berettiget til at få refunderet udbytteskat, fået tilbagebetalt penge fra Skat2 . Det fremgår af Skatteministeriets rapport, at SKAT allerede tilbage i 2012 var begyndt at undre sig over at der var en stor stigning i udbetaling af udbytteskat. Fordi SKAT havde store problemer med sygdom og med at kernemedarbejdere var på ferie, blev de stigende refusioner af udbytteskat ikke undersøgt til bunds. Først fandt man frem til den forklaring, at det skyldes to større aktører fra udlandet. Hele 11 gange i den efterfølgende periode frem til 2015, kom man frem til den forklaring, at det var amerikanske pensionskasser som købte stort op i danske selskabsaktier. Pengene fortsætter med at strømme ud af SKAT i 2015, hvorfor SKAT i starten af august vælger at stoppe alle udbetalinger af udbytteskat til udlandet. SKAT melder d. 25. august 2015 mistanke om økonomisk kriminalitet for 6,2 milliarder kr. til Bagmandspolitiet (SØIK). Det har vist sig at det ikke kun er Danmark, der er blevet udsat for svindel med refusion af udbytteskat. Svindlen har været organiseret af en advokat, som i første omgang har haft skematiseret europæiske landes lovgivning for udbytteskat. Han og en kollega begyndte omkring år 2009 et samarbejdet med nogle af verdens dygtigste børshandlere, og der blev lagt planer for penetrering af flere landes statskasser. Den udviklede model videresolgte advokaten til flere at verdens største banker, som hermed deltog i svindlen. Det menes at der i de europæiske statskasser er svindlet for hvad der svarer til minimum 410 milliarder danske kroner, eller godt det samme som halvdelen af Danmarks statsbudget3 . En af de hovedmistænkte i sagen i Danmark er den britiske erhvervsmand Sanjay Shah, som også er en af de børshandlere der sluttede sig til advokaten i 2009. Sanjay erklærer sig selv for uskyldig i svindel, da han blot er af den opfattelse, at han har udnyttet hvad han betegner som et “hul” i den danske lovgivning. Det der vækker vores interesse ved denne sag, er hvordan en institution der formidler folkets penge, kan have dels så dårlige processer til kontrol af udbetalinger, og dels ikke kunne finde midler til at undersøge forklaringerne om ekstra store udbetalinger, der angiveligt er steget med over 100 % om året fra 2012 til 20152 .

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages68