Real Estate Agents’ Fee Payments in Denmark

Simone Heje Grønbech

Student thesis: Master thesis

Abstract

I dette speciale undersøger vi ejendomsmægleres vederlag. Vi belyser hvad effekten af online information og ændringer i lovgivning har haft på ejendomsmægleres vederlag samt deres rolle i formidlingsaftalen i henhold til asymmetrisk information. Vi undersøger om ejendomsmæglere har et incitament til at give et forkert billede af markedstilstanden og hvordan vederlaget forholder sig i forhold til både et konkurrencepræget marked samt et monopol. Vi har gjort dette ved at gennemgå reporter fra Erhvervsstyrelsen samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt lovgivningen på området. Reporter beskriver udviklingen af ejendomsmæglernes vederlag fra det traditionelle resultatafhængigt vederlag med solgt-eller-gratis-princippet til alternative koncepter med vederlag efter regning til liberaliseringen af regler om vederlag. Vi gennemgår også artikler og empiriske undersøgelser om asymmetrisk information mellem ejendomsmægler og sælger. De beskriver fordele og ulemper ved resultatafhængigt vederlag, og kommenterer på hvilken effekt online information har. Vi opstiller en model til at undersøge om ejendomsmægleren har et incitament til at give et forkert billede af markedet, hvor sandsynligheden for at sælge ejendommen afhænger af udbudsprisen og markedstilstanden. Her konstaterer vi at i et konkurrencepræget marked har ejendomsmægler ikke et incitament til at lyve om tilstanden, da deres vederlag ikke afhænger af tilstanden. I et monopol har ejendomsmægleren et incitament til at lyve om markedet, hvis tilstanden er dårlig, da hans vederlag afhænger af tilstanden. Vederlaget er derfor også forskelligt afhængigt om markedet er konkurrencepræget eller et monopol. Vi konkluderer at den online information har gjort sælger mere bevidst om ejendomsmarkedet, da hun kan finde informationer om salgspriser, liggetider og ejendomsmæglere. Dette har mindsket ejendomsmæglernes asymmetriske informationsfordel. I Danmark er ejendomsmægleren sælgers repræsentant i ejendomshandlen.

EducationsMSc in Business Administration and Mathematical Business Economics, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages87
SupervisorsAnette Boom