Quality Investing in the Danish Market

Rasmus Henry Caspersen, Jonathan Egeskov Christensen & Patrick Boll Hyldgaard

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling undersøger, hvorvidt en kvalitetsbaseret investeringsstrategi anvendt på det danske marked er i stand til at levere et højere afkast end en passiv markedsportefølje. Baseret på en forskningsartikel af Asness et al. (2019) opstilles to kvalitets-testfaktorer, og der undersøges, hvorvidt disse er brugbare på et små at marked som det danske. Det konkluderes, at den høje grad af virksomhedsspecifik risiko, som forekommer ved at dele markedet op i mange små porteføljer, samt en stærk sektor-bias, medfører, at man ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan vurdere, hvorvidt de to testfaktorer er i stand til at skabe et positivt merafkast. Derudover er testfaktorerne ikke i stand til at slå markedet. En række forskellige metoder forsøger at udbedre den virksomhedsspecifikke risiko og gøre kvalitetsmålet mere sammenligneligt. Uanset disse forbedringer ses det af resultaterne, at det at definere store danske virksomheder som lav-kvalitet og gå kort i disse, forringer resultaterne betydeligt i kontrast til blot at investere i en portefølje af høj-kvalitets selskaber.

EducationsMSc in Business Administration and Mathematical Business Economics, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages148
SupervisorsAnders Bjerre Trolle