Public Funding for Rhythmic Musicians: A Business Study on How the Danish Public Funding System Most Effectively Can Support the Danish Middle-layer Musicians

Christian Peck-Thorsted & Johan Amtrup Kruse

Student thesis: Master thesis

Abstract

Denne afhandling er et branchestudie om, hvordan statslig kunststøtte på bedst mulig vis kan imødekomme vilkårene for danske mellemlags-musikere. Målet er at belyse, hvordan denne type musiker får gavn af det nuværende kunststøttesystem og i forlængelse heraf, hvordan systemet kan styrkes for at sikre en rig og divers musikscene i Danmark. Med udgangspunkt i det nuværende kunststøttesystem, etableret omkring årtusindeskiftet, stiller vi spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er tidssvarende. På baggrund af strukturelle og disruptive forandringer af musikindustrien bidrager studiet til forståelse af, hvad det indebærer at være musiker i dagens branche og hertil, hvilke udfordringer, der gør sig gældende. Som teoretisk udgangspunkt belyser vi overordnede økonomiske forhold med afsæt i superstar economy og den store økonomiske ulighed blandt musikere. Hertil, hvordan the long tail har øget konkurrencen blandt musikere om publikums opmærksomhed. Fra et artist perspektiv benytter vi teori om creative labour som grundlag for, hvordan indre motivation og ydre parametre gør sig gældende i et kunstnerisk hverv. Som fundament for musikbranchens udvikling vil vi fra et dansk perspektiv beskrive digitaliseringens indtog og hertil, hvordan en økonomisk omfordeling fra industrien for indspillet musik til rettighedsforvaltning og industrien for live musik har ændret gældende forhold for musikere. I forlængelse heraf, hvordan musikere i dagens branche i høj grad agerer som entreprenører for at skabe opmærksomhed om deres kunstneriske projekter såvel som for at skabe sunde forretningsmodeller. Fra et kulturpolitisk perspektiv vil vi opridse de politiske vinde, der har formet det danske kulturliv og ydermere beskrive fundamentet, som den danske kulturpolitik hviler på. Projektets analyse tager udgangspunkt i 15 interviews med danske musikere og branche aktører. Med afsæt i personlige erfaringer bidrager disse med perspektiver på både udfordringer ved etablering af en kunstnerisk karriere, men også konkrete forslag til forbedringer af den danske statslige kunststøtte. Ydermere stiller vores analyse fokus på, hvilke segmenter inden for musikbranchen, som kunststøtten understøtter. Med et særligt fokus på de regionale spillesteder belyser vi, hvordan denne institution er tiltænkt en signifikant rolle i dansk musikliv, men stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt spillesteder, som ramme for den rytmiske musik, er den bedst tænkelige måde at imødekomme disse musikeres udfordringer på.

EducationsMSocSc in Management of Creative Business Processes , (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages133
SupervisorsTrine Bille