Public Engagement as an Art of Government

David Vestergaard Thomsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

I denne kandidatafhandling undersøger jeg public engagement som en politisk rationalitet med udgangspunkt i en foucualdiansk inspireret analyse af udvalgte kilder. Gennem analysen søger jeg at frembringe en alternativ fortolkning, der argumenterer, at public engagement ikke udelukkende kan forstås som den endelige realisering af demokratiet og vejen til effektive og målrettede offentlige services i en transparent offentlig administration. Man kan for det første tolke public engagement som en diskursiv artikulation over hierarkisk statslig styring i en kritik af new public management. I begyndelsen af indeværende årtusinde, opstod en stigende kritik af central, statslig styring, som blev anklaget for at være i kritisk tilstand. Problematikken artikulerede staten som uoplyst og uhandlekraftig, mens borgerens blev konstitueret som indsigtsrig. Idet hierarkisk politisk styring udelukkede det oplyste borgersubjekt fra den politiske proces, blev denne uengageret i at løse samfundets problemer. Mit argument er, at dette legitimerede en diskursiv konstituering af borgerens indlemmelse i statslig styring som styringsobjekt i statslige strategier. Man kan for det andet tolke public engagement som et styringsrationale, der i på normativt vis arbejder gennem en politisk eskatologi. I kritikken af hierarkisk politisk styring, konstitueres den lokale borger og civilsamfundet som løsningen, hvori den epistemologisk adgang til sande indsigter findes. På den måde fremstår public engagement som en risikoreducerende, antipolitisk tese, der annekterer civilsamfundet ind i staten som en kontrolmekanisme, der erstatter statskritik med en harmonisk indsats for at integrere borgeren i den politiske styring

EducationsMSocSc in Political Communication and Managment, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages71
SupervisorsKaspar Villadsen