Privacy Considerations under EU Competition Law: Excessive Data Accumulation as an Abuse of Dominance

Rachel Scheele

Student thesis: Master thesis

Abstract

Tech-giganter som Google og Facebook tilbyder deres tjenester uden at opkræve et gebyr. I stedet betaler vi med vores privatliv. Samtidig udfordrer den digitale platformøkonomi mange traditionelle antagelser under konkurrenceretten, hvorfor følgende spørgsmål er blevet særlig trængende: Hvilken rolle bør beskyttelsen af persondata have i en konkurrenceretlig kontekst, nærmere bestemt i forhold til TEUF artikel 102? Afhandlingen anskueliggør, at persondata har fået stor konkurrencemæssig betydning og kombineret med karakteristika som stordriftsfordele, netværkseffekter, skifteomkostninger og adgangsbarrierer skabes stærkt koncentrerede markeder, der øger risikoen for udnyttende misbrug: Dominerende platforme kan gøre deres ydelse betinget af uigennemsigtige privatlivspolitikker, som muliggør indsamlingen af meget store datamængder. Ved formuleringen af tre skadesteorier er det blevet påvist, at denne praksis kan have negative velfærdsmæssige konsekvenser. Inspireret af den tyske konkurrencemyndigheds afgørelse mod Facebook klarlægger afhandlingen, at forbrugere kan beskyttes mod denne nye misbrugsform fra et konkurrenceretligt perspektiv. TEUF artikel 102(a) indeholder et forbud mod, at en dominerende virksomhed påtvinger urimelige priser eller forretningsbetingelser og det er blevet vist, at bestemmelsen kan rumme urimelige brugerbetingelser, der medfører en omfangsrig dataindsamling. I den forbindelse har også EU’s Charter om grundlæggende rettigheder og persondataforordningen fået øget betydning for konkurrencemyndighederne. Baseret på disse overvejelser fremsætter afhandlingen retspolitiske forslag og ideer til, hvordan EU-konkurrenceret kan tilpasses. Persondatas konkurrencemæssige betydning og platformmarkedernes særlige karakteristika bør inddrages ved vurderingen af markedsdominans, og der tales for en holistisk tilgang til konkurrenceretten, hvor retfærdighed og forbrugervelfærd er i fokus. Vigtigst af alt er dog, at TEUF artikel 102 anvendes aktivt som værktøj mod udnyttende privatlivspolitikker, eventuelt understøttet af en ny forordning for digitale platforme

EducationsMSc in Commercial Law, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages117
SupervisorsThomas Rønde