Prisansættelse ad koncerninterne lån efter armslængdeprincippet

Katrine Karstensen Bovet

Student thesis: Diploma thesis

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2021
Number of pages90