Portfolio Risk Management: A Study of the Effects of Risk Budgetting

Sebastian Dahm

Student thesis: Master thesis

Abstract

Udgangspunktet for denne opgave er en investeringsmanager i Forsikring og Pensionsbranchen, der sidder med en portefølje af aktier og obligationer. Denne branche er underlagt Solvency II reglerne pålagt af EIOPA som sætter store krav til disse virksomheders kapitalkrav vedrørende deres investeringer. I de seneste år er der sket en ændring i tilgangen til portefølje strategier hos denne type af investerings managere, hvor den klassiske kapital vægtede strategi er blevet udfordret af en volatilitetsvægtet metode der vægter ud fra aktivernes risiko. Opgaven søger at sammenligne de to metoder på to væsentlige punkter; hvordan performer de to porteføljer ud fra en regulatorisk kapitalvinkel, og hvordan performer de empirisk ud fra deres Sharpe Ratio.
Undersøgelsen starter med at introducere data som er 11 serier daglig data af aktie og obligationsindexer. Disse bliver estimeret af tre forskellige statistiske modeller, ARCH, GARCH og EWMA. Alle tre modeller bliver testet med flere fordelinger og resultaterne bliver afprøvet med statistiske tests for at vurdere styrken på de endelige modeller. Derefter bliver modellerne brugt i en DCC-GARCH analyse for at finde de dynamiske korrelationsmatricer. Disse bliver brugt til at lave den volatilitetsvægtede portefølje som derefter sammenlignes med den kapitalvægtede portefølje ud fra deres Value-at-Risk mål og deres empiriske performance i værdi og Sharpe Ratio. VaR resultaterne bliver endvidere sammenlignet med standardmålet for kapitalkravet i Solvency II. Konklusionen på undersøgelserne er at den volatilitetsvægtede model har udviklet sig bedst over de sidste 18 år. I forhold til VaR viser den kapitalvægtede model sig at have betydeligt større udsving i forhold til VaR, men begge modeller viser sig i anbefale betydeligt mindre kapitalkrav end Solvency II standardmodellen. Endeligt er der ingen statistiske beviser for forskel mellem de to modellers performance i Sharpe Ratio, og konklusionen er derfor at det ikke kan antages at den ene model performer bedre end den anden.

EducationsMSc in Business Administration and Mathematical Business Economics, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages66