Peer Group Selection for Multiple Valuation in a Global Setting

Lars Emil Holst Frandsen & Kasper Juellund

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale har til formål at undersøge, hvordan man opnår den mest præcise værdiansættelse ved brug af multipler. Der vil være fokus på at teste udvælgelsen af sammenlignelige selskaber i et globalt perspektiv. Endvidere vil det blive undersøgt, om man ved brug af fundamentale udvægelseskriterier i form af tekniske mål for profitabilitet, vækst og risiko kan opnå en mere præcis værdiansættelse i forhold til brugen af den traditionelle og ofte anvendte industritilgang, hvor sammenlignelige selskaber udvælges inden for samme industri. Måden, hvorpå resultater vil blive testet, er ved at måle præcisionsgraden af en estimeret multipel i forhold til den reelle værdi af et selskab. Der vil derfor blive estimeret multipler for alle selskaber hvert ˚ar ved brug af forskellige undvægelsesmetoder, for derefter at kunne sammenligne præcisionsgraden af værdiansættelserne. Datagrundlaget for dette speciale er det globale indeks ’S&P Global 1200 Index’ for ˚arene 2007-2017. Dette er konstitueret af syv forskellige indeks, som naturligt kan opdeles i fem forskellige regioner. Tidligere studier har ikke fundet resultater, der entydigt støtter den ene tilgang frem for den anden. Dog indikeres det, at en kombination af den fundamentale tilgang inden for en industri giver en højere præcisionsgrad af værdiansættelsen. Resultaterne af tidligere studier er begrænset til at undersøge selskaber fra et eller få lande. Vores resultater indikerer at præcisionsgraden ikke kan forbedres ved at udvide universet af sammenlignelige selskaber til et globalt perspektiv. Tværtimod indikerer vores resultater, at man opnår en højerere præcisionsgrad, når man begrænser universet af potentielle sammenlignelige selskaber til regioner, hvilket gør sig gældende uanset, hvilken metode der anvendes til udvælgelsen af sammenlignelige selskaber. Endvidere viser resulterne, at der ikke er noget entydigt resultat for, at hverken industitilgangen eller den fundamentale tilgang er bedst til udvælgelse af sammenlignelige selskaber. Dog indikerer resultaterne, at kombinationen af begge metoder generelt set, på tværs af flere multipler, forbedrer præcisionsgraden

EducationsMSc in Philosophy, (Graduate Programme) Final ThesisMSc in Applied Economics and Finance, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages142