PANDORA - An Interactive Brand: An Analysis Integrating Consumer Brand Engagement, Interactivity, Co-creation, and Brand Experience

Kristine Irene Hadberg

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne afhandling er at undersøge Consumer Brand Enagagement, Interactivity, Co-creation og Brand Experience, og hvordan disse har forbindelse til hinanden i forhold til at skabe et interaktivt brand. De fire koncepter er seperat ofte blevet studeret af forskere, og på trods af at de ofte bliver nævnt i forbindelse med hinanden, er der endnu ikke nogle forskere, som har kastet sig ud i at kombinere alle koncepter i et studie. Afhandlingen tager udgangspunkt i PANDORA, som case study, og undersøger via en netnographisk metode med inspiration fra en content analsyse, PANDORA’s forbrugere på online medier. Kilderne, som er brugt til at analysere koncepterne stammer dels fra sekundær data i form af teori og litteratur på områderne, og dels fra primær data i form af digtialt indhold på de undersøgte sider, samt interviews med forbrugere. Dataen analyseres gennem en hermeneutisk fortolkning. Analysen har vist at forbindelsen mellem consumer brand engagement, interactivity, co-creation og brand experience, ligger i samspillet mellem de fire koncepter. Interactivity er en vigtig factor i skabelsen af engagement og co-creation blandt forbrugerne, da online funktioner er med til at engagere forbrugerne, og dermed skaber de værdi sammen med brandet. Samtidig, er consumer brand engagement og co-creation supplerende til hinanden. Engagement sammen med co-creation vil bidrage til brand experience, da de er med til at gøre oplevelsen af brandet bedre for forbrugeren. Hos PANDORA ses det at forskellige online funktioner gør det muligt for forbrugerne at engage og co-create. Det sker blandt andet gennem de sociale medier, hvor PANDORA opfordrer forbrugerne engagement og co-creation ved hjælp af hashtags. På den måde skabes der indhold, som skaber værdi for både PANDORA og de andre forbrugere. PANDORA får bedre kendskab og indsigt i deres forbrugere, mens andre forbrugere påvirkes af indholdet. I sidste ende påvirker alt dette forbrugerenes oplevelse af brandet. Da ideen med at kombinere de fire koncepter stadig er ganske ny, mangler der flere studier på dette, for at understøtte ideen om deres sammenhæng, og hvordan de samspil udgør et interaktivt brand.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2016
Number of pages101