On the Accuracy of the SARD Approach Across Country Borders

Emil Bryan Henningsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne afhandling er analysere præcisionsgraden af udvælgelsen af sammenlignelige selskaber til multipel værdiansættelse igennem ’Sum of Absolute Ranked Dierences’ metoden (SARD) udført på tværs af landegrænser. Den overordnede præmis for SARD er, at perfekte substitutter (peers) skal udvælges i forhold til sammenlignelighed i rentabilitet, risiko og vækst. Indtil nu er nøjagtigheden af SARD-metoden udelukkende blevet testet på en stikprøve indeholdende amerikanske selskaber. Dette muliggør videre undersøgelse til vurdering af præcisionsgraden af SARD-metoden globalt. Min analyse er baseret på en international stikprøve indeholdende selskabsdata fra 27 OECD-lande henover perioden 2000-2019. Jeg undersøger den empiriske præcisionsgrad af SARD-metoden sammenlignet med peer udvælgelse baseret på brancheklassifikation. Jeg undersøger ligeledes hvorvidt en kombination af SARD og brancheklassifikation øger præcisionen i forhold til SARD udført på tværs af brancher. Endelig undersøger jeg hvordan nøjagtigheden af lande-specifikke SARD-estimater påvirkes igennem valget af stikprøve. Mine resultater indikerer, at peer udvælgelsen igennem SARD er mere præcis end brancheklassifikation på globalt plan. Kombinationen af SARD og brancheklassifikation øger præcisionsgraden sammenlignet med SARD udført på tværs af brancher. Den landespecifikke analyse viser, at større internationale stikprøver er underordnede i forhold til præcisionen af estimater. I flere lande er udvælgelsen af peers mest nøjagtig når stikprøven begrænses til hjemlandet alene. Præferencen for udvælgelse i hjemlandet mindskes generelt igennem benyttelsen af den branche-baserede SARD-metode. Præcisionsgraden varierer landene imellem. Mulige forklaringer er, at SARD påvirkes af branche-specifikke karakteristika og størrelsen på selskaberne. Den geografiske placering synes også at påvirke præcisionsgraden. Den branche-baserede SARD-metode nævnes som et muligt ’værn’ imod lande-specifikke faktorer når peers udvælges på tværs af landegrænser. Nøjagtigheden af den globale SARD-udvælgelse synes altså påvirket af andre faktorer end ligheder i rentabilitet, risiko og vækst. Analytikere kan derfor træe sub-optimale valg for globale selskaber hvis disse ikke adresseres forud for en eventuel implementering af SARD-metoden.

EducationsMSc in Finance and Accounting, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2019
Number of pages116