Omstrukturering: Fusion og spaltning

Matti Christensen

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne opgave omhandler omstrukturering af selskaber samt dets problemstillinger primært set fra et skattemæssigt synspunkt. Omstrukturering er et område som mange koncernforbundne selskaber kommer til at opleve, eller om ikke andet, til at stifte bekendtskab med. Det er overvejende sandsynligt at der kommer problematikker før eller siden i en allerede etableret virksomhedsstruktur, og dette kan forekomme både fra interne og eksterne forhold, som medfører at det vil være hensigtsmæssigt enten nu eller på længere sigt at omstrukturere koncernen. Disse interne og eksterne forhold kunne blandt andet bestå af ønske om funktionsopdeling af en virksomhed (salgs- og produktionsselskab), optimere sandsynligheden for at tiltrække store investorer, tanke på generationsskifte i fremtiden eller generelt almindelige koncern uoverensstemmelser, hvor omstruktureringsmetoder kan være behjælpelige med at løse disse problemer. Omstrukturering kræver meget og grundig planlægning og derfor er det vigtigt at være i god tid, således der i den forudgående planlægning er mulighed for at afdække og overveje de selskabsretlige-, skatteretlige-, økonomiske- og ledelsesmæssige problemer der kan opstå undervejs i processen.

EducationsGraduate Diploma in Accounting and Financial Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2020
Number of pages80