New System Solution

Thomas Jacobsen & Hussein Kazem

Student thesis: Diploma thesis

Abstract

Denne opgave har til formål at komme med et forslag til løsningen af de administrative udfordringer, som virksomheden Chapter 4 Translation ApS oplever i forbindelse med opgavehåndteringen. Opgaven er inddelt i fire hoveddele: Først beskrives Chapter 4 Translation ApS’ strategiske situation og dens omverden. De strategiske analyser viser, at Chapter 4 har en relativt svag strategisk position på oversættelsesmarkedet, da virksomheden ikke kan karakteriseres som markedsførende eller andet. Andet hovedpunkt i opgaven er en udarbejdelse af et interview med ledelsen samt en større kunde-, leverandør- og medarbejderundersøgelse. Resultaterne af disse undersøgelser bliver her analyseret for at finde frem til det syn, som interessenterne har på virksomheden i øjeblikket, og de ønsker og krav, som disse interessenter har til virksomheden og dens processer. Undersøgelserne viser, at der er en generel tilfredshed med virksomhedens ydelser, men viser samtidig også, at der er behov for forbedring af administrative processer vedrørende opgaveløsningen. Tredje hovedpunkt er en analyse af omkostningerne for virksomheden i forbindelse med den nuværende opgaveløsning samt en beregning for potentialet for omkostningsbesparelser i forbindelse med brug af et nyt system. Her er der også foretaget en vurdering af, hvilken systemløsning som virksomheden skal vælge. Dette punkt indeholder også en kort markedsundersøgelse af de tilgængelige systemer på markedet, som indeholder de løsninger, der opfylder de krav, som vores analyser har kortlagt. Fjerde hovedpunkt er en vurdering af, hvordan systemet bedst muligt implementeres i virksomheden ud fra dennes organisationsform og -struktur. I denne del kommer vi ind på, hvad virksomheden særligt skal være opmærksom på i forbindelse med implementering, herunder mål og kommunikation.

EducationsGraduate Diploma in Management Accounting and Process Management, (Diploma Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2017
Number of pages81