Når alle kan se sig selv i det store billede: Om relevansbegrebet i de statslige kulturinstitutioner

Ralf Richardt Strøbech

Student thesis: Master executive thesis

EducationsMaster of Public Governance, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages36
SupervisorsThomas Lopdrup-Hjorth