Multiple Curve Interest Rate Modelling: With Stochastic Basis Spreads

Katrine Holst Larsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formålet med denne specialeafhandling er at belyse fler-kurve rente teorien der udspringer fra et paradigme skifte affødt af finanskrisen i 2007 hvor det stod klart at LIBOR renten ikke er risikofri. De stigende basis spænd resulterede i behovet for at kunne modellere diskontering- og forwardkurverne separat. Dette projekt beskæftiger sig primært med den udvidede Libor Market Modelformuleret af Mercurio & Xie (2012), hvor basis spændet modelleres som et additivt spænd ved brug af korrelationen med forward renten samt uafhængig stokastisk volatilitet, to faktorer der historisk har præget udviklingen i spændet og gør modellen relevant. Modellen fittes oven på en klassisk Vasicek en-faktor kort rente model, hvilken er kalibreret til markeds observerede OIS nul renter, med det formål at modellere 3 måneders LIBOR renten. De negative renter i det aktuelle marked illustrerer hvordan modellen har positiv sandsynlighed for at give negative rente spænd, hvilket ikke er et realistiskmarkedsscenarie. Desuden viser en analyse af parameter effekter, blandt andet, at valget af volatilitet for den stokastiske basis faktor proces har stor indflydelse på eksponeringsprofilen for både rente swaps og basis swaps under modellen. Til sidst konstrueres et stokastisk og deterministisk modelleret spænd til sammenligning med de historiske observerede spænd der i perioder udviser vidt forskellig grad af volatilitet og korrelation. Det vises til slut at den stokastiske model producerer mere realistiske eksponerings scenarier end den deterministiske.

EducationsMSc in Business Administration and Management Science, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2020
Number of pages112