Meaningful Branding: A Qualitative Study of Brands Tapping Into Emotional and Sociocultural Issues in the Pursuit of Strengthening Brand Value

Simone Meier Jørgensen

Student thesis: Master thesis

Abstract

I en verden hvor forbrugere udsættes for ekstreme mængder af budskaber, opstår der løbende nye indgangsvinkler til branding med det formål at nå forbrugeren. Dette speciale bygger på en kvalitativ undersøgelse der reflektere over udviklingen inden for samfundet og hvordan denne påvirker både forbruger og branding. Specialet har til formål at undersøge hvorfor og hvordan brands kan tappe ind i særligt emotionelle og sociokulturelle problemstillinger som et strategisk værktøj der kan bidrage til at skabe brand værdi.
For at kunne svare på problemformuleringen blev der udført kvalitative individuelle dybde-interviews og samtidig blev det integreret en række sekundære data. Analysen er udarbejdet gennem et multiple case studie af udvalgt brand kommunikation fra tre virksomheder, disse henholdsvis IKEA, TV2 og Volkswagen Danmark. Disse tre cases udgør samtalegrundlaget for de kvalitative interviews, og er udvalgt på den baggrund at de alle muliggør en analyse af den branding tilgang der er central for dette speciale. Analysen er gennemført ved at gøre brug af en teoretisk ramme, der indeholder teoretiske perspektiver inden for det hypermoderne samfund, moderne forbrugerteori, samt emotionel og kulturel branding.
Specialet konkludere at der kan ses en klar sammenhæng mellem samfund, forbrugere og branding og hvordan disse gensisigt påvirker hinanden. Det hypermoderne samfund har gjort dagens forbrugere mere krævende end nogensinde, hvilket blandt andet skyld en høj grad af fragmentering og kompleksitet grundet globalisering og den teknologiske udvikling. Dette har gjort at dagens forbruger mere søger en indre emotionel tilfredstillelse og søger det simple, autentiske og meningsfulde. Der argumenteres for at brand gennem emotionel branding og kulturel branding kan forsøge at imødekomme de stigende krav fra forbrugerne ved gå ind i sociokulturelle problemstillinger gennem emotionelle fortællinger. Brand kan derfor tappe ind i emotionelle sociokulturelle problemstillinger for at styrke brandets værdi grundet de krav dagens forbruger stiller til brands i dag og dette kan de med fordel gøre ved at gøre brug af principperne der ligger indenfor de teorestiske perspektiver på emotionel og kulturel branding.
 

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2018
Number of pages101