Managing Technology-driven Organizational Change: A Step-by-Step Approach

Matthias Theodor Schmitz

Student thesis: Master thesis

Abstract

Formål
Dette studie har til formål at undersøge hvordan teknologisk drevne organisatoriske ændringer kan styres og forankres succesfuldt i en given organisation. Her er formålet at opnå en holistisk forståelse af de implikationer der indgår i denne type forandring, både fra et teknologisk, kulturelt og forandringsledelsesperspektiv.
Metode
I studiets undersøgelses design indgår først og fremmest udformningen af en forandringsledelses model baseret på eksisterende litteratur indenfor de tre hovedområder: digital transformation, organisationskultur og forandringsledelse. Denne model er efterfølgende blevet forsøgt verificeret på baggrund af kvalitative data fra fem udførte interviews med virksomheder.
Resultater
På baggrund af eksisterende litteratur blev en seks-trins model for ledelse af teknologisk drevne organisatoriske ændringer udformet. Modellens seks trin blev til en overbevisende grad verificeret på baggrund af de fem udførte interviews. Ydermere blev enkelte pointer tilføjet på baggrund af interview data.
Konklusion
Dette studie konkluderer at teknologisk drevne organisatoriske ændringer på effektiv vis kan ledes ud fra den udformede seks-trins model. Her kan det konkluderes at organisations kultur har en afgørende rolle i transformationsprocessen og i den efterfølgende forankring. I denne forbindelse er det dermed vigtigt at denne type forandring ophøjes til et strategisk niveau udover de teknologiske overvejelser.

EducationsMSc in Business Administration and Organizational Communication, (Graduate Programme) Final Thesis
LanguageEnglish
Publication date2021
Number of pages85