Lempelse og overførelse af underskudved anvendelse af virksomhedsordningen

Eva Sandager Hansen

Student thesis: Master executive thesis

Abstract

Efter 28 års offentlig ansættelse, først i kommunale skatteforvaltninger, senere i en skattesammenslutning og senest hos SKAT, blev jeg i maj måned 2018 ansat som skatterådgiver i en landboforening. Jeg ankom midt i højsæsonen, og blev konfronteret med konsulenternes frustrationer med at optimere skattebetalingen for landmænd med udenlandske indkomster. Optimeringen foregik ved at ”prøve sig frem” på kundens Tast-Selv, og det var både tidskrævende, uoverskueligt og ukontrollerbart. Efter at have brugt noget tid på at sætte mig ind i lempelsesreglerne, måtte jeg blandt andet konstatere, at de detaljerede lempelsesberegninger ikke fremgår af loven, at disse ikke er helt enkle, og at der tillige er praktiske udfordringer med at få beregnet lempelsen. SKAT har endvidere fra 2016 til 2017 ændret væsentligt på beregningen af lempelse, når skatteyder anvender de særlige regler i virksomhedsordningen. Dette som følge af Østre Landsretsdom af 22. maj 2018 (SKM2018.241.ØLR). Østre Landsret har i dommen fastslået, at der ikke kan opnås lempelse for betalt skat i udlandet af udenlandsk overskud af virksomhed, hvis virksomhedsordningen anvendes, og det samlede resultat af samtlige virksomheder er negativt. Jeg kunne også konstatere, at SKAT har vurderet, at Østre Landsretsdommen tillige får betydning for underskudsreglerne i personskattelovens § 13, således at der ikke, som det fremgår af lovteksten i personskattelovens § 13, stk. 5, ”..ses…bort fra personlig indkomst, der beskattes i udlandet..”, men alene ses bort fra den del af den udenlandske indkomst, der kan rummes i det samlede positive resultat af samtlige virksomheder, når virksomhedsordningen anvendes. Senest har jeg endda set en afgørelse fra SKAT, hvor man anvender Østre Landsretsdommen til at begrænse bortseelsen for underskud efter Ligningslovens § 33 H.

EducationsMaster i Skat, (Executive Master Programme) Final Thesis
LanguageDanish
Publication date2019
Number of pages70